2012. június 5., kedd

Rajnai Lencsés Zsolt: Bevezetés az elmefilozófiába, avagy, az alapkérdések felvetése

Amint elmefilozófiáról beszélünk, indirekt módon, máris elkötelezzük magunkat az elmefilozófia egyik ága, történetesen a szubsztancia-dualizmus mellett, jóllehet az elmefilozófia egyik súlyos és vitatott kérdése, hogy egyáltalán, “önálló dologként” létezik-e az elme, vagy, a fizikai aggyal szemben, ez csak emberi fogalom…?
A reifikáció, a “dologként kezelés” tehát, ebben a kérdésben egy olyan filozófiai veszély és elköteleződés, amit, a szubsztancia-dualizmusról szóló
tanulmányban fogunk mélyebben elemezni…


Az elmefilozófia által feltett legfontosabb kérdések a következők:
1. Mik azok a mentális állapotok? A fizikai agy állapotai, vagy egy nem-fizikai entitás (létező), a lélek állapotai?
2. Mi a tudat és mi a tudatosság? Hogyan lehetséges az, hogy a mentális állapotok az elmén kívüli állapotokról szólnak, és azokat reprezentálják?

A mentális állapotokat a következő módon oszthatjuk fel:
1. Észleletek (percepciók) – látás, szaglás, hallás, tapintás, ízlelés.
2. Érzetek – éhség, szomjúság, fájdalom, gyönyör stb.
3. Érzelmek (affektusok, emóciók) – harag, öröm, szeretet, bánat stb.
4. Gondolatok – hitek, vágyak, szándékok, döntések.

A mentális állapotok fontosabb sajátosságai:

1. Bizonyos mentális állapotokat a világ állapotai okoznak.
PÉLDÁK:
a.) a fájdalom állapotát, a lábujjamra zuhanó kalapács okozza.
b.) az öröm állapotát kedvesem viszontlátása okozza.
c.) abbéli hitemet, hogy vanília fagylalt van előttem, az asztalomon lévő vanília fagylalt kelyhe okozza. Stb.

2. Bizonyos mentális állapotok cselekvéseket okoznak.
PÉLDÁK:
a.) vágyom egy narancsitalra és + elhiszem, hogy a hűtőszekrényben van narancsital, eredményezi, hogy odamegyek a hűtőszekrényhez.
b.) örülök annak, hogy megnyertem a lottó főnyereményt, ezért ugrálok örömömben. Stb.

3. Bizonyos mentális állapotok más mentális állapotokat okoznak
PÉLDÁK:
a.) elhiszem, hogy szeptember 27-én van a születésnapom, + elhiszem, hogy ma van szeptember 27-e, ezért azt is elhiszem, hogy ma van a születésnapom.
b.) emlékezem a legutóbbi hagymakarika ízére, amit ettem, és vágyom arra, hogy újra érezzem a számban az ízét. Stb.

4. Bizonyos mentális állapotok tudatosak. Ez kb. annyit jelent, hogy az adott individuum átél egy sajátságos szubjektív érzést abban a mentális állapotban, amiben van. (Példának okáért vessük össze egy normális látású és egy színvak ember mentális állapotát, melyet ugyanannak a naplementének a látványa vált ki, s megértjük, hogy a két ember tudatossága e tekintetben más és más.)

5. Bizonyos mentális állapotok a világban lévő dolgokról szólnak. (Például az a hitem, hogy a Margit sziget minden oldalát a Duna vize érinti, a Margit szigetről és a Dunáról szól (rájuk vonatkozik), és ez az összefüggés úgy jeleníti meg, úgy reprezentálja a Margit szigetet, mint aminek minden oldalát a Duna vize érinti.)

6. Bizonyos fajta mentális állapotok szisztematikus kölcsönviszonyokban állnak bizonyos fajta agyi állapotokkal. (A fiziológia felfedezései szerint az agy bizonyos részének fizikailag azonosítható sérülései és elváltozásai a következtetési képesség károsodásához vezetnek; vagy az agy bizonyos részeinek elektromos ingerlésével bizonyos emlékképek hívhatók elő, de más részek ingerlésével más emlékek stb.)

Egy plauzibilis (hihető és valószínű) elmefilozófia nem kerülheti meg ezeket a (valószínűleg helyes) állításokat, minimum összeegyeztethetőnek kell lennie velük, jobb esetben magyarázattal is kell szolgáljon az állított tényekre, vagy, ellenkező esetben, nagyon plauzibilis ellenérvet kell felhozzon velük (valamelyikükkel) szemben.

{A tanulmány nagymértékben támaszkodik Dr. Bánki Dezső filozófus “Elmefilozófia” kollokviumára, amely 2006 tavaszán hangzott el az ELTE Btk. Filozófia szakán.}

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése